Ar sieru ir tāpat kā ar laimi

Izbaudi

Kontakti

Mūsu rekvizīti
  • AS “Siera nams”
  • Jur. adrese: Rāmuļu iela 25, Rīga, LV –1005
  • A/S Citadele banka
  • Konts: LV 29 PARX 0000 0257 61022
  • Kods: PARXLV22
  • PVN Reģ. Nr.: LV 40003326466